Logo voor mevrouw Halen

De Njonja (mevrouw) van Ab Halen maakt ook hele lekkere indische baksels. Dat verdient een eigen label.

Label for Miss Halen

Delicious Indonesian food deserves a nice label.

Alternatieve ontwerpen | Alternative designs and mock-ups